30. syys, 2022

Aluevaltuustoaloite pysyvistä hoito- ja palvelusuhteista

Pirkanmaan aluevaltuustossa 30.3.2022

Pysyvät hoito- ja palvelusuhteet sote-alalla on konkreettinen keino tuottaa säästöjä ja varmistaa palvelujen laatu. Kun lääkäri/sosiaalityöntekijä/kotihoidon työntekijä jne. tuntee asiakkaansa, hän hahmottaa kokonaistilanteen selkeästi ja näin vältytään tarpeettomilta lisätutkimuksilta. Vaihtuvat lääkärit kirjoittavat paljon lähetteitä ja tällainen voi johtaa ylihoitoon, mikä luonnollisesti nostaa kustannuksia.

Kotihoidossa ja muissa sosiaalipalveluissa on jatkuvuuteen myös panostettava. Jos ikääntyvän luona käy kuukauden aikana kymmeniä eri toimijoita, ei voida puhua hyvästä hoivasta. Pysyvät asiakassuhteet mahdollistavat ajantasaisen toimintakyvyn muutoksen seuraamisen ja näin voidaan vähentää esimerkiksi kaatumisista johtuvaa tarpeetonta kärsimystä ja kustannusten kasvua.

Asiakkaat myös usein kertovat avoimemmin vaivoistaan ja elintavoistaan tutulle kuin vaihtuville lääkäreille. Tutun lääkärin ohjeita noudatetaan paremmin ja asiakkaat ottavat vastuuta omasta terveydestään. Tutun lääkärin kanssa voi hoitaa asioita turvallisesti myös puhelimitse tai videon välityksellä.

Asiakkaat myös arvostavat pysyvää hoito- ja palvelusuhdetta. Viimeisten vuosikymmenten aikana jatkuvuus vastaanotoilla on kuitenkin vähentynyt. Asiakkaiden turvattomuus on lisääntynyt ja tämä synnyttää tarvetta lisäkäynteihin. Vastuu ja hoidon seuranta ovat vaarassa pirstoutua. Kuka on vastuussa hoidosta, jos lääkärit vaihtuvat tiuhaan?

Terveyskustannuksista 80 % kertyy paljon palveluja tarvitsevista. Erityisesti heille pysyvä hoito- ja palvelusuhde on äärimmäisen tärkeää. Se voidaan toteuttaa joko aluevastuu-, omalääkäri tai perhelääkärimallilla.

Esimerkiksi perhelääkärimallin yhteyteen voidaan sisällyttää perheen mahdollinen muu sosiaalisen tai muun tuen tarve ja näin puuttua ylisukupolvisen huono-osaisuuden ehkäisyyn. Malli sopii hyvin kokeneille lääkäreille. Nyt rakentuvien sote-keskusten sisälle voidaan pilotoida perhelääkärimallia – tai muuta pysyvään hoitosuhteeseen perustuvaa mallia.

Esitämme, että Pirkanmaan hyvinvointialueella lähdetään kehittämään pysyviin hoito- ja palvelusuhteisiin perustuvia malleja sekä terveydenhuollossa että sosiaalipalveluissa ja niiden kehittämiseen varataan riittävät resurssit.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu