2. huhti, 2021

Valtuustoaloite Pirkkalan nostamisesta puurakentamisen pilottikunnaksi

Valtuustoaloitteeni 2017

Ongelma kiteytettynä: luonnonvarat ovat rajalliset ja Suomen vienti tarvitsee jalostusarvon nostamista

Rakentaminen kuluttaa noin puolet luonnonvaroista ja tuottaa noin 40 % jätteistä. Valtaosa näistä luonnonvaroista on uusiutumattomia. Väestönkasvun ja kaupungistumisen seurauksena luonnonvarojen määrä käy rajalliseksi. Puu on energiatehokkain rakennusmateriaali ja sillä on erinomainen kyky eristää ääntä ja se on hyvä lämmöneriste. Siitä valmistetut rakennukset ovat viihtyisiä, terveellisiä ja hengittäviä.

Olemme jääneet puurakentamisen kehittämisessä reippaasti jälkeen kilpailijamaistamme, kuten Ruotsista. Kansainvälisesti puurakentamisen suosio kasvaa ja esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Iso-Britanniassa.

Suomi on Espanjan jälkeen Euroopan kerrostalovaltaisin maa. Rakennusmateriaalina on viimeiset viisikymmentä vuotta käytetty miltei yksinomaan betonia. Puuvaltaisessa maassa on tätä vaikea ymmärtää.

Sisäilmaongelmat ovat kasvaneet ja erityinen ongelma on koulujen ja päiväkotien tilanne.

”Puun käyttö kasvaa rajusti tulevaisuudessa, mutta siitä saatava kansantaloudellinen hyöty laskee” kertoo PTT:n tutkimus. Vaikka puun käyttö lisääntyy, valuu hyöty siitä ulkomaille. Kun ennen veimme paperia, olemme nyt siirtymässä alhaisemman jalostusasteen tuotantoon eli selluun.

Esimerkiksi Tanska, jossa puuta tuskin kasvaa, on pidemmällä puunjalostuksessa kuin Suomi. Me viemme lankkua ja sellua sen sijaan, että jatkojalostaisimme puuta. Tällä olisi sekä työllistävä vaikutus että se nostaisi viennin arvoa moninkertaisesti.

Pirkkalan mahdollisuus profiloitua ja saada lisää yrityksiä ja tuloja kuntaan

Uusi puurakentamisen ohjelma käynnistettiin ympäristöministeriöön ajalle 1.8.2016 -31.12.2018. Ohjelman nimissä etsitään uusia puurakentamisen kohteita yhteistyössä rakennuttajien, rakennusliikkeiden sekä kasvukeskusten kuntapäättäjien ja kaavoitustahojen kanssa. Kohteiksi halutaan suurempia kokonaisuuksia.

Valtiovalta haluaa edistää puurakentamista aluetalouden ja työllisyysnäkökohtien kannalta. Tämä kasvattaa puutuotteiden kysyntää ja vientimahdollisuuksia sekä sillä on työllistävä vaikutus.

Pirkkala voi olla mukana kehittämässä puurakentamista kansainväliseksi brändiksi jossa yhdistyy korkeatasoinen arkkitehtuuri ympäristötietoiseen, energiatehokkaaseen ja älykkääseen rakentamiseen.

Puurakentamisen koulutus vaatii myös kehittämistä ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja Pirkkalan sijainti lähellä Tampereen oppilaitoksia tukee sitä.

Hyöty kunnalle:

Puurakentamisen kehittämisellä on työllistävä vaikutus ja se houkuttelee puutuote- ja rakennusalan yrityksiä kuntaan. Puurakentamisen innovointi edistäisi myös seutuyhteistyötä puutavaran hankinnassa sekä puurakentamisen koulutusta Pirkanmaalla. Syntyisi osaamista, josta maailmalla on jo kysyntää. Jalostusarvon nostaminen lisää viennin arvoa ja sillä on työllistävä vaikutus.

Houkuttelemalla puurakentamiseen erikoistuneita yrityksiä kuntaan saisimme yrityksiä, joiden rooli tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Lentokentän lievealueille kaavoitetaan yritystontteja joissa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja toimistotilat kilpailutetaan arkkitehdeilla. Elinkeinopolitiikassa on tärkeää luotettavuus ja ennakoitavuus sekä toimivat logistiikka- ja tietoliikenneyhteydet. Pirkkalan sijainti tukee näitä.

Esitämme seuraavaa:

Pirkkala lähtee edelläkävijänä puurakentamisen ja -tuotteiden kehittämisessä ja jalostamisessa. Kuntaan perustetaan puurakentamiseen erikoistunut asuntoalue. Lisäksi kunnassa pyritään kerrostalojen, julkisten rakennusten, piha- ja ympäristörakentamisen sekä täydennysrakentamisessa tukemaan kotimaista puurakentamista.

EU:n rakennerahaston Kestävää kasvua ja työtä –ohjelmassa on tavoitteeksi asetettu uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Puurakentamisen kehittäminen sopii hyvin tavoitteisiin.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu