2. huhti, 2021

Kustannusselvitys ja arviointi ulkoistetuista palveluistamme

Valtuustoaloite

Ulkoistamiseen saattaa liittyä riski, että toivotut kustannussäästöt eivät toteudu tai laatu ei ole sopimuksen mukaista.

Kuntalehden selvityksen mukaan (2012) jopa neljännes kunnista ja kuntayhtymistä on ottanut ulkoistettuja palveluja takaisin omaksi toiminnakseen. Syiksi kuntajohto on kertonut kustannukset ja palvelun laadun. Vuoden 2013 sosiaalibarometri puolestaan kertoo, että kolmannes kunnista on ottanut ostopalveluita takaisin omaksi työksi kustannus- ja laatusyistä. Lisäksi barometrin mukaan vain runsas kymmenen prosenttia kunnista oli onnistunut säästämään ulkoistamalla palveluja. Puolet oli joutunut toteamaan, että ostot olivat nostaneet kustannuksia. Myös palvelujen laatu, palveluketjun tehokkuus, ekologia ja työn teettämistavan eettinen kestävyys ovat painaneet vaakaa kunnan oman työn eduksi.

Ulkoistettujen palvelujen valvonta on myös haasteellisempaa kuin oman työn valvonta. Oma työ on myös hyvä keino estää veronmaksajien rahoja valumasta ulkomaisille pääomasijoittajille ja veroparatiiseihin.

Pirkkalassa sote-ostopalvelujen kustannukset ovat kasvaneet ja kunnan talous on kiristynyt. Olisikin nyt aiheellista selvittää onko jotain sellaista palvelua, joka kannattaisi taloudellisista syistä palauttaa kunnan omaksi toiminnaksi. Tarpeellista on myös selvittää ovatko esimerkiksi asumispalvelut ja lastensuojelu ja - huostaanottojen kustannukset kunnassa kasvaneet suhteellisesti enemmän kuin palvelujen tarvitsijoiden määrä.

Esitämme, että ulkoistetuista palveluista ja omasta toiminnasta tehdään kustannusvertailu viimeisten kymmenen vuoden ajalta sekä arvioidaan mitä taloudellisia/laadullisia perusteita löytyy sille, että kunta ottaisi ulkoistettuja palveluja takaisin omaksi toiminnaksi.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu